بررسی نظامی

اسکندر-م. سلاح قصاص

0
اسکندر ام یک سامانه موشکی عملیاتی- تاکتیکی است که برای انهدام اهداف کوچک و منطقه ای در بردهای تا 500 کیلومتر طراحی شده است - سامانه های موشکی، سامانه های موشکی پرتاب چندگانه، توپخانه دوربرد، هواپیماها و هلیکوپترها در فرودگاه ها، پست های فرماندهی و مراکز ارتباطی.


اضافه کردن نظر
اطلاعات
خواننده گرامی، برای اظهار نظر در مورد یک نشریه، باید وارد شدن.