بررسی نظامی

جنگنده چند منظوره Su-30SM. اینفوگرافیک

0
Су-30 — российский двухместный многоцелевой истребитель поколения 4+ завоевания господства в воздухе. Предназначенный для уничтожения воздушных целей днем и ночью, в простых и сложных метеорологических условиях, а также на фоне земли при применении активных и пассивных помех, контроля воздушного пространства, блокирования аэродромов противника на большой глубине и действий по наземным и морским объектам.

Su-30SM (مدرن سازی سریال) - Su-30MKI برای نیروی هوایی روسیه. موتورهای AL-31FP. اولین پرواز 21 سپتامبر 2012.

منبع اصلی:
http://infosurfing.ru/
اضافه کردن نظر
اطلاعات
خواننده گرامی، برای اظهار نظر در مورد یک نشریه، باید وارد شدن.