بررسی نظامی

جدیدترین تانک های T-72B3 در نزدیکی کراسنودار در حال تیراندازی هستند

0
تانکرهای پایگاه نظامی هفتم گارد روسیه در میدان آموزشی ناحیه نظامی جنوب آموزش می بینند. آنها با وظیفه ضربه زدن به اهداف از یک مکان و در حال حرکت روبرو هستند.

اضافه کردن نظر
اطلاعات
خواننده گرامی، برای اظهار نظر در مورد یک نشریه، باید وارد شدن.