بررسی نظامی

Подготовленный Россией 5-й корпус САА освобождает обширные районы

0
Сирийская Арабская Армия при поддержке ВКС России возобновила свое наступление вдоль шоссе Сухнэ — Дейр эз-Зор в среду, нацелившись на последние позиции ИГИЛ вокруг города Кабаджиб.


اضافه کردن نظر
اطلاعات
خواننده گرامی، برای اظهار نظر در مورد یک نشریه، باید وارد شدن.