بررسی نظامی

Российско-индийское учение «Индра» пройдет в межвидовом формате

2
В Приморском крае началась третья планирующая конференция по организации и подготовке первого международного российско-индийского межвидового учения «ИНДРА – 2017», сообщает دفتر مطبوعاتی ناحیه شرقی

Российско-индийское учение «Индра» пройдет в межвидовом формате


По данным пресс-службы, «на данном этапе консультаций, представители руководства учением с обеих сторон уточнят порядок проведения совместных международных маневров, сценарий практических действий сил (войск) и состав сил и средств, привлекаемых от российской и индийской сторон».

Будет также проведена «рекогносцировка районов проведения учения, мест размещения личного состава, вооружения и техники с посещением полигонов и аэродромов Тихоокеанского ناوگان и Восточного военного округа».

В этом году впервые российско-индийское учение пройдет в межвидовом формате.

«Вместо проводимых в прошлом году учений "Индра-Неви-2016", "АвиаИндра-2016" и "Индра-2016" будет проведено одно учение с привлечением сил Тихоокеанского флота, личного состава, вооружения и техники هواپیمایی и сухопутных частей Восточного военного округа», пояснили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что активная фаза этого учения пройдет во второй половине октября начале ноября.
عکس های استفاده شده:
سرویس مطبوعاتی ناحیه نظامی شرق
2 تفسیر
اعلامیه

در کانال تلگرام ما مشترک شوید، به طور منظم اطلاعات اضافی در مورد عملیات ویژه در اوکراین، حجم زیادی از اطلاعات، فیلم ها، چیزی که در سایت قرار نمی گیرد: https://t.me/topwar_official

اطلاعات
خواننده گرامی، برای اظهار نظر در مورد یک نشریه، باید وارد شدن.
 1. فنچ ها
  فنچ ها 12 سپتامبر 2017 11:54
  +2
  Очередная "страшная" угроза независимости Украины и Прибалтики...Грибаускайте и Пеца, дружно повернув головы в сторону Вашингтона и фальцетом проскулить про надвигающуюся катастрофу...! خندان
 2. زره پوش
  زره پوش 12 سپتامبر 2017 12:10
  0
  Сейчас опять кто-то кукарекать будет.