بررسی نظامی

تاریخچه بسته از ذخایر طلای رایش سوم و اتحاد جماهیر شوروی

0
دیمیتری پرتولچین و منتقد هنری، مورخ، نویسنده تحقیق در مورد داستان الکساندر موسیاکین از اشیای قیمتی آواره در مورد تاریخ بسته ذخایر طلای رایش سوم و اتحاد جماهیر شوروی می گوید. چه کسی و به چه منظور صادرات طلای شوروی به غرب را در دهه 20 انجام داد. طلای حزب چه نقشی در صنعتی شدن اتحاد جماهیر شوروی داشت؟ Hjalmar Schacht به عنوان رئیس بانک رایش، اقتصاد رایش سوم را دوباره سازماندهی کرد. چرا آلمانی ها اینقدر به ارزش های فرهنگی اروپا علاقه مند بودند؟ چه کسی ارتباط بین نگرانی های آلمان و الیگارشی مالی ایالات متحده را فراهم کرد.


اضافه کردن نظر
اطلاعات
خواننده گرامی، برای اظهار نظر در مورد یک نشریه، باید وارد شدن.