بررسی نظامی

نیروی ضربت نیروی دریایی روسیه: دریاسالار کوزنتسوف در 60 ثانیه

0
"دریاسالار کوزنتسوف". بزرگترین کشتی نیروی دریایی ناوگان روسیه. طول - 306,45 متر که تقریباً برابر با طول سه زمین فوتبال است. ارتفاع - 64,49 متر تقریباً با ارتفاع یک ساختمان 20 طبقه مطابقت دارد. حداکثر سرعت رزمناو 29 گره (54 کیلومتر در ساعت) است.


اضافه کردن نظر
اطلاعات
خواننده گرامی، برای اظهار نظر در مورد یک نشریه، باید وارد شدن.