بررسی نظامی

نیروهای هوابرد یک تمرین تاکتیکی در مقیاس بزرگ را در Primorye انجام می دهند

0
بر اساس برنامه این رزمایش تاکتیکی، یگان مجزای هوابرد به مدت چند روز در پشت خطوط دشمن ساختگی فعالیت می کند و در شرایط استفاده فعال از گروه های خرابکار و شناسایی به انجام وظایف می پردازد.

منبع اصلی:
https://vk.com/smit_smitty
اضافه کردن نظر
اطلاعات
خواننده گرامی، برای اظهار نظر در مورد یک نشریه، باید وارد شدن.