بررسی نظامی

اولین دسته از بالگردهای Mi-28UB برای انتقال به وزارت دفاع فدراسیون روسیه آماده است.

0
JSC "هلیکوپترهای روسیه" از آمادگی اولین دسته از هلیکوپترهای آموزشی رزمی Mi-28UB برای وزارت دفاع فدراسیون روسیه خبر داد. ماشین ها کل مجموعه تست های کارخانه را گذرانده اند.

منبع اصلی:
http://www.russianhelicopters.aero/ru/
اضافه کردن نظر
اطلاعات
خواننده گرامی، برای اظهار نظر در مورد یک نشریه، باید وارد شدن.