بررسی نظامی
شمشیر پیروزی - سه‌گانه از بناهای تاریخی شوروی

شمشیر پیروزی - سه‌گانه از بناهای تاریخی شوروی

تعداد کمی از مردم می دانند که یکی از معروف ترین و عالی ترین مجسمه های شوروی - "سرزمین مادری صدا می کند!"، که در ولگوگراد در Mamaev Kurgan نصب شده است، تنها قسمت دوم این ترکیب است که ...