بررسی نظامی
Глава объединённого комитета начальников штабов США ожидает приостановки боев на Украине зимой

Глава объединённого комитета начальников штабов США ожидает приостановки боев на Украине зимой

В зимний период боевые действия на украинской территории приостановятся, но благодаря морозам как российские, так и украинские войска получат возможности для наступления, прогнозирует глава...
پسکوف گفت که آیا روسیه با زمین های جدید رشد خواهد کرد و آیا خطر حملات تروریستی در کریمه وجود دارد یا خیر

پسکوف گفت که آیا روسیه با زمین های جدید رشد خواهد کرد و آیا خطر حملات تروریستی در کریمه وجود دارد یا خیر

Есть ли у Москвы планы присоединения новых территорий, может ли Киев устроить теракты в Крыму и когда наступит на Украине, ответил пресс-секретарь президента РФ...