پسکوف گفت که آیا روسیه با زمین های جدید رشد خواهد کرد و آیا خطر حملات تروریستی در کریمه وجود دارد یا خیر

پسکوف گفت که آیا روسیه با زمین های جدید رشد خواهد کرد و آیا خطر حملات تروریستی در کریمه وجود دارد یا خیر

دبیر مطبوعاتی رئیس جمهور فدراسیون روسیه پاسخ داد: آیا مسکو برنامه هایی برای الحاق سرزمین های جدید دارد، آیا کیف می تواند حملات تروریستی در کریمه را ترتیب دهد و چه زمانی به اوکراین حمله خواهد کرد.