بررسی نظامی
اوکراین به انتقام گیری از دونباس ادامه می دهد: خلاصه ای از گلوله باران نیروهای مسلح اوکراین برای 6-7 دسامبر

اوکراین به انتقام گیری از دونباس ادامه می دهد: خلاصه ای از گلوله باران نیروهای مسلح اوکراین برای 6-7 دسامبر

Вооруженные силы Украины не прекращают бить по гражданским объектам в Донбассе. Киев терроризирует россиян на новых присоединенных территориях с помощью гаубиц и артустановок, переданных странами...