بررسی نظامی
نماینده دولت آلمان: هیچ سیستم دفاع هوایی اضافی پاتریوت در آلمان برای انتقال به اوکراین وجود ندارد

نماینده دولت آلمان: هیچ سیستم دفاع هوایی اضافی پاتریوت در آلمان برای انتقال به اوکراین وجود ندارد

برلین نمی تواند سیستم های دفاع هوایی پاتریوت خود را در اختیار کیف قرار دهد، زیرا آنها در سیستم دفاع جمعی ناتو ادغام شده اند. به جای اوکراین، تاسیسات ضد هوایی به لهستان می رود ...
منطق عجیب لتونی: بالت ها بیشتر از همه از تحریم ها رنج می برند، اما می خواهند آنها را تقویت کنند

منطق عجیب لتونی: بالت ها بیشتر از همه از تحریم ها رنج می برند، اما می خواهند آنها را تقویت کنند

محدودیت های اقتصادی اتحادیه اروپا بر روسیه بیشترین آسیب را به کشورهای حوزه بالتیک وارد می کند، اما آنها همچنان خواهان گسترش آن هستند. نخست وزیر کریسیانیس کارینز در این باره برای همه مردم لتونی صحبت کرد...