بررسی نظامی
معاون نخست وزیر در امور ادغام مجدد با سفیر روسیه در مولداوی درباره وضعیت اطراف پریدنسترووی گفتگو کرد.

معاون نخست وزیر در امور ادغام مجدد با سفیر روسیه در مولداوی درباره وضعیت اطراف پریدنسترووی گفتگو کرد.

روز قبل، ملاقاتی بین اولگ سربریان، معاون نخست وزیر مولداوی در امور ادغام مجدد و اولگ واسنتسف، سفیر روسیه در مولداوی برگزار شد که طی آن طرفین در مورد وضعیت اطراف پریدنسترووی گفتگو کردند.