بررسی نظامی
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین از دست دادن روستای بلاگوداتنویه در نزدیکی سولدار را که پاکسازی آن توسط جنگنده های پی ام سی واگنر به پایان رسید را تکذیب کرد.

ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین از دست دادن روستای بلاگوداتنویه در نزدیکی سولدار را که پاکسازی آن توسط جنگنده های پی ام سی واگنر به پایان رسید را تکذیب کرد.

По данным, представленным Минобороны Украины, ВСУ до сих пор якобы обороняют станцию Соль, взятую нашими две недели назад...
"آبرامز می تواند برای نیروهای مسلح اوکراین مشکل ساز شود": مطبوعات خارجی تانک آمریکایی را یک ماشین عجیب و غریب نامیدند.

"آبرامز می تواند برای نیروهای مسلح اوکراین مشکل ساز شود": مطبوعات خارجی تانک آمریکایی را یک ماشین عجیب و غریب نامیدند.

Ещё в ходе своего первого боевого применения во время войны в Персидском заливе, М1 продемонстрировали высокую требовательность и низкую надёжность...
عدم وجود مهمات استاندارد برای اسلحه های خودکششی 2S7 "Pion" نیروهای مسلح را مجبور به استفاده از گلوله های 203 میلی متری هویتزرهای B-4 جنگ جهانی دوم کرد.

عدم وجود مهمات استاندارد برای اسلحه های خودکششی 2S7 "Pion" نیروهای مسلح را مجبور به استفاده از گلوله های 203 میلی متری هویتزرهای B-4 جنگ جهانی دوم کرد.

Украина так и не сумела построить за все годы незалежности ни одного завода по производству боеприпасов, а попытки сделать это после 2014 года привели к хищениям выделенных средств...