بررسی نظامی
رئیس دیپلماسی اتحادیه اروپا بورل: اروپا هر کاری که ممکن است برای پیروزی اوکراین در درگیری با روسیه انجام خواهد داد

رئیس دیپلماسی اتحادیه اروپا بورل: اروپا هر کاری که ممکن است برای پیروزی اوکراین در درگیری با روسیه انجام خواهد داد

Судя по заявлению Борреля, в ЕС не рассматривают вариант мирного завершения войны, грезя о "великих победах" украинских танков с белыми крестами на броне...
رئیس منطقه کورسک رومن استاروویت رهبری شبه نظامیان مردمی ایجاد شده در این منطقه را بر عهده خواهد داشت

رئیس منطقه کورسک رومن استاروویت رهبری شبه نظامیان مردمی ایجاد شده در این منطقه را بر عهده خواهد داشت

Созданное в регионе народное ополчение, или добровольная дружина, станет основой территориальной обороны в случае начала боевых действий на российской земле...