بررسی نظامی
مقامات لهستانی در ماه مارس ساخت یک "موانع الکترونیکی" را در مرز با روسیه آغاز خواهند کرد

مقامات لهستانی در ماه مارس ساخت یک "موانع الکترونیکی" را در مرز با روسیه آغاز خواهند کرد

Барьер будет оборудован сложной системой электронных датчиков и видеокамер, которые дадут возможность осуществлять постоянное наблюдение над границей без необходимости непосредственного присутствия...
کارشناس آمریکایی: زالوژنی فرمانده کل نیروهای مسلح اوکراین در سفر خود به واشنگتن آمار واقعی تلفات ارتش اوکراین را اعلام کرد.

کارشناس آمریکایی: زالوژنی فرمانده کل نیروهای مسلح اوکراین در سفر خود به واشنگتن آمار واقعی تلفات ارتش اوکراین را اعلام کرد.

در پایان نوامبر سال گذشته، رئیس کمیسیون اروپا، اورسولا فون در لاین، در مورد تلفات ارتش اوکراین گفت که آنها از "صد هزار" پرسنل نظامی فراتر رفته اند.
مرگ ششمین ارتش پائولوس

مرگ ششمین ارتش پائولوس

نبرد بزرگ در ولگا به پایان رسیده است. آلمانی ها تا 90 هزار اسیر را از دست دادند، 140 هزار کشته شدند، یخ زدند. جامعه آلمان مات و مبهوت شد و به شدت جنگ پی برد...