زلنسکی قصد دارد رهبران اتحادیه اروپا را برای افزایش تسلیحات و آغاز مذاکرات برای عضویت در اتحادیه اروپا تحت فشار قرار دهد

زلنسکی قصد دارد رهبران اتحادیه اروپا را برای افزایش تسلیحات و آغاز مذاکرات برای عضویت در اتحادیه اروپا تحت فشار قرار دهد

نشریه بریتانیایی می نویسد: هدف اصلی از شرکت رئیس جمهور اوکراین در اجلاس سران اتحادیه اروپا، تامین تسلیحات بیشتر و عضویت اوکراین در اتحادیه است.