بررسی نظامی
لایه های پل تانک خارجی برای اوکراین

لایه های پل تانک خارجی برای اوکراین

کشورهای خارجی نه تنها وسایل نقلیه نظامی، بلکه تجهیزات مهندسی را نیز به اوکراین منتقل می کنند. به ویژه تعداد محدودی از چندین نوع لایه پل مخزن تحویل داده شده است.
"ما فقط بستری برای سایر ملت ها خواهیم بود"

"ما فقط بستری برای سایر ملت ها خواهیم بود"

تنها دو روز کافی بود تا ژنرال سابق ارتش تزار و اکنون حاکم "دولت مستقل اوکراین" بفهمد: آلمانی ها تمام شده بودند. اسکوروپادسکی بلافاصله به یاد آورد: "ما همه مردم روسیه هستیم!"...