بررسی نظامی
IL-112V: فراموشی نهایی

IL-112V: فراموشی نهایی

هوانوردی حمل و نقل روسیه نباید منتظر باشد تا با هواپیمای فرسوده An-26 جایگزین شود. مال ما نمیاد...
جیکوب بروس: تحصیل کرده ترین همکار پیتر

جیکوب بروس: تحصیل کرده ترین همکار پیتر

یک اشراف، تحصیلکرده ترین مرد زمان خود، او خود را در بسیاری از زمینه ها ثابت کرد: به عنوان یک فرمانده، دیپلمات، دانشمند، مترجم، معلم و مهندس...