بررسی نظامی
این کارشناس در مورد سخنان فرماندار گلادکوف در مورد لزوم گنجاندن خارکف در منطقه بلگورود اظهار نظر کرد.

این کارشناس در مورد سخنان فرماندار گلادکوف در مورد لزوم گنجاندن خارکف در منطقه بلگورود اظهار نظر کرد.

عصر روز 22 مه، در روز تهاجم خرابکاران اوکراینی به منطقه گریوورونوسکی در منطقه بلگورود، 39 نفر از اعضای DRG نیروهای مسلح اوکراین در جریان درگیری در منطقه شهری گراویورونسکی کشته شدند.