بررسی نظامی
یک ساختمان مسکونی در شبکینو در اثر گلوله باران نیروهای مسلح اوکراین آتش گرفت.

یک ساختمان مسکونی در شبکینو در اثر گلوله باران نیروهای مسلح اوکراین آتش گرفت.

اطلاعاتی که قبلاً در مورد کشته ها و مجروحان در اثر سوار شدن به اتوبوس منتشر شده بود، نه توسط نمایندگان مقامات محلی و نه توسط تیپ آمبولانس، که اتوبوس را مورد بررسی قرار داده و اطمینان حاصل کردند که ...