بررسی نظامی
"ترمیناتور" و هفت تیر

"ترمیناتور" و هفت تیر

در این فیلم می توانید "کلت پایتون" را ببینید که با یک افسر پلیس در حال بازرسی ماشین گشتی رها شده توسط ترمیناتور است.
به عنوان بخشی از پرونده ترامپ درباره اسناد طبقه بندی شده، بازرسان می خواستند ژنرال میلی را که در آن زمان طرحی برای حمله به ایران طراحی کرده بود، بازجویی کنند.

به عنوان بخشی از پرونده ترامپ درباره اسناد طبقه بندی شده، بازرسان می خواستند ژنرال میلی را که در آن زمان طرحی برای حمله به ایران طراحی کرده بود، بازجویی کنند.

دفتر دادستانی فدرال ایالات متحده اعلام کرد که فایل صوتی یک جلسه در تابستان 2021 که در آن دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق آمریکا اعتراف می کند که یک سند محرمانه پنتاگون در اختیار داشته است، در نزدیکی ...