بررسی نظامی
رئیس سابق وزارت دفاع اوکراین: تضعیف نیروگاه برق آبی کاخوفکا بر طرح‌های ضد حمله نیروهای مسلح اوکراین تأثیر می‌گذارد.

رئیس سابق وزارت دفاع اوکراین: تضعیف نیروگاه برق آبی کاخوفکا بر طرح‌های ضد حمله نیروهای مسلح اوکراین تأثیر می‌گذارد.

به گفته زاگورودنیوک، در ابتدا چندین سناریو برای ضد حمله نیروهای مسلح اوکراین طراحی شده بود و فرماندهی اوکراین به احتمال زیاد یکی از طرح های باقی مانده را انتخاب خواهد کرد.