بررسی نظامی
آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرد که مأموریت خود را در نیروگاه برق زاپوریژژیا در رابطه با حادثه نیروگاه برق آبی کاخوفسکایا تقویت خواهد کرد.

آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرد که مأموریت خود را در نیروگاه برق زاپوریژژیا در رابطه با حادثه نیروگاه برق آبی کاخوفسکایا تقویت خواهد کرد.

پیش از این آژانس بین المللی انرژی اتمی اعلام کرده بود که سطح آب مخزن مورد استفاده سیستم خنک کننده نیروگاه هسته ای زاپوریژژیا به دلیل تخریب سد کاخوفسکایا به میزان قابل توجهی کاهش یافته است.