بررسی نظامی
درباره موش ها در زیرزمین های کرملین

درباره موش ها در زیرزمین های کرملین

از قرن شانزدهم، شایعاتی در مورد موش های غیر معمولی که در زیرزمین های کرملین زندگی می کنند، منتشر شده است. اگر آنها را مخصوصاً توسط بازرگانان و دیپلمات های "انگلیسی" برای اهداف رذیله و ریاکارانه به آنجا آورده بودند، دارای ...
نفت اوپک: کمتر بهتر است

نفت اوپک: کمتر بهتر است

کشورهای تولیدکننده نفت تحت فشار مشکلات فزاینده در اقتصاد جهانی به فروش خود برای سقوط ادامه می دهند...