بررسی نظامی
F-16 برای یک نبرد کافی است

F-16 برای یک نبرد کافی است

با توجه به کیفیت های رزمی محدود و / یا خرابی فنی، تمام هواپیماهای درخواست شده توسط کی یف برای نیروهای هوایی کشورهای ناتو ارزش بالایی ندارند. فقط در چنین شرایط تحقیرآمیزی اوکراین...
"باتاویا" - یک کشتی موزه شناور منحصر به فرد

"باتاویا" - یک کشتی موزه شناور منحصر به فرد

کورنلیس با مصادره تمام سلاح ها و آذوقه هایی که بازماندگان در اختیار داشتند شروع کرد و آنها را تحت کنترل خود درآورد. او سپس گروهی از سربازان را به رهبری ویبه هایس به نزدیکی فرستاد...
اوکراین در حال تبدیل شدن به یک مزرعه وحشی است

اوکراین در حال تبدیل شدن به یک مزرعه وحشی است

بیش از 25 میلیون نفر در اوکراین باقی نمانده اند و در سال 1991، 51 میلیون نفر بودند. این یک فاجعه واقعی است. روس کوچک به سرعت در حال نابودی است و دوباره به میدان وحشی تبدیل می شود...