تاکر کارلسون: آژانس های فدرال ایالات متحده بیش از 80 سال است که درباره یوفوها دروغ می گویند

تاکر کارلسون: آژانس های فدرال ایالات متحده بیش از 80 سال است که درباره یوفوها دروغ می گویند

تاکر کارلسون، روزنامه نگار آمریکایی، خاطرنشان کرد: علیرغم قانون افشای اطلاعات بشقاب پرنده، دولت آمریکا عجله ای برای افشای حقیقت در مورد بشقاب پرنده ها برای شهروندان خود ندارد.