محافظ کیف در خرسون: نیروهای روسی از سمت چپ حمله می کنند، انفجارهایی در مناطق ساحلی شهر رخ می دهد.

محافظ کیف در خرسون: نیروهای روسی از سمت چپ حمله می کنند، انفجارهایی در مناطق ساحلی شهر رخ می دهد.

همچنین حملاتی به مواضع نیروهای مسلح اوکراین در منطقه نووتیاگینکا انجام می شود، جایی که تفنگداران دریایی اوکراینی در حال تلاش برای عبور از دنیپر برای رسیدن به کرینکی هستند.