بازاریابی

ما از شما دعوت می کنیم که نویسنده "بازبینی نظامی" شوید، مقالاتی را در سایت ارسال کنید.

این نیاز دارد ثبات در وب سایت، کلیک کنیدانتشار".
پس از تایید، مقاله شما در سایت قرار خواهد گرفت.

اخبار حداقل 2000 کاراکتر (بدون فاصله) در نظر گرفته می شود، به جز عکس اخبار، تعداد کاراکترها را می توانید در اینجا بررسی کنید: ZnakoCounter.

قوانین و مقررات و شرایط:

  • برای اخبار منتشر شده در سایت: بازنویسی - 16 روبل؛ حق چاپ - 25 روبل
  • پس از جمع آوری 100 روبل در کیف پول WMR (WebMoney) می توان پول را برداشت کرد. شماره کیف پول را به «ویرایش نمایه» اضافه کنید.
  • می توانید آمار خود را در "حساب شخصی" - "اطلاعات در مورد شما" مشاهده کنید.

برای هر گونه سوال لطفا تماس بگیرید مدیر.