نتایج هفته. سفیر لعنتی!

نتایج هفته. سفیر لعنتی!

رهبر بلاروس پس از پیاده‌روی خوب در هفته ماسلنیتسا، شجاعت خود را به خرج داد و «جشن‌های پس از جشن جشن در چهار طرف» را برای سفرای لهستان و اتحادیه اروپا ترتیب داد، زیرا از پذیرش بخشی دیگر عصبانی بود.
نتایج هفته. بله، اینجا برای شما ریودوژانیرو نیست! ..

نتایج هفته. بله، اینجا برای شما ریودوژانیرو نیست! ..

این هفته، دو تا از زیرک ترین سازمان های اطلاعاتی جهان، آمریکا و اسرائیل، به طور غیرمنتظره ای در یک نبرد مکاتبه ای با هم ملاقات کردند. اطلاعات آمریکا با شکستن کلیشه های ژانری اعلام کرد که محمود...