بررسی نظامی
توپخانه موشکی روسیه دو ستون تجهیزات اوکراینی را پوشش داد

توپخانه موشکی روسیه دو ستون تجهیزات اوکراینی را پوشش داد

کاروان تجهیزات نظامی اوکراین در نزدیکی لیمان بر اثر آتش توپخانه روسیه منهدم شد. ضربه بسیار موثری بود. آندری رودنکو، خبرنگار جنگی شرکت پخش تلویزیونی و رادیویی دولتی روسیه، این موضوع را در گزارش خود گزارش می دهد.